Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα
"κάθε σπίτι ένας κήπος" &
Εκπαιδευτική σύμπραξη Grundtvig II
"Seeds for the Future"

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμά μας στο φυλλάδιο του "Seeeds for the Future"

 

Δείτε τον "οδηγό του κηπουρού"