Δυοσμος

Ο ?υόσμος προτιμά ελαφριά έως μέσης σύστασης εδάφη, ελαφρώς όξινα αν
και αναπτύσσεται πολύ καλά και σε βαριά εδάφη (αργιλοπηλώδη).
Προσαρμόζεται πολύ καλά σε όξινο και σε ελαφρά αλκαλικό εδαφικό
περιβάλλον. Έχει σχετικά μεγάλες ανάγκες σε νερό και απαιτεί αρκετή
ηλιοφάνεια για την παραγωγή των αιθέριων ελαίων. Ικανοποιητική παραγωγή
αιθέριων ελαίων παρατηρείται και σε μερική σκίαση. Η προσθήκη καλά
χωνεμένης κοπριάς στην ποσότητα των 2 ? 4 τόνων/δεκάριο πριν τη φύτευση
συμβάλλει σημαντικά στην καλή και γρήγορη ριζοβολία των μοσχευμάτων /
ριζωμάτω