Οδηγός κηπουρού

Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Κέρκυρας στις αρχές του 2013 προσκάλεσαν μέσω διαδικτύου το ευρύ κοινό να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις οικιακές ανάγκες σε λαχανικά και μυρωδικά. Από τις απαντήσεις που έλαβαν αποφάσισαν να προσφέρουν σύντομους οδηγούς καλλιέργειας για τα πιο δημοφιλή φυτά.

Οι οδηγοί αυτοί έχουν συγκεντρωθεί σε ένα σύντομο «Οδηγό Κηπουρού».