Δείτε την κατάσταση του φυτού μας

Η κατάσταση του φυτού μας, όπως την αναφέρει το carriots.com.